Olivier Pintelon

Politicoloog, schrijft over sociaaleconomische thema's, auteur De strijd om tijd (EPO, 2018)